ŠKOLA

Úřední deska

Dokumenty:

 

Inspekční zprávy:

Elektronická podatelna - E-mailová adresa pro evidenci úředních e-mailů (elektronická podatelna) je: zushs@po-msk.cz. Na této adrese přijímáme zprávy do velikosti 20 MB a formáty DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO

Informace:

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele zde.

Základní umělecká škola Heleny Salichové realizuje projekt Šablony pro ZUŠ, jehož cílem je zvyšování kvality vzdělávání, zapojení širší veřejnosti do aktivit školy a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

2309260108 deskvertical 2