ŠKOLA

Distanční výuka

Informace o způsobu vzdělávání v ZUŠ

 

Vážení rodiče, milí žáci,

dle rozhodnutí MŠMT výuka na základních uměleckých školách i probíhá distančním způsobem. Tato skutečnost platí také pro naši školu a všechna naše pracoviště. 

Pedagogové ZUŠ H. Salichové budou tedy i nadále pokračovat v distanční výuce.  

Distanční výuka probíhá prostřednictvím aplikace Google Classroom, ve výjimečných individuálních případech prostřednictvím jiných komunikačních aplikací. 
 
V případě nutnosti řešit jakékoliv problémy týkající se distanční výuky (organizace, přihlašování do výuky apod.) nebo v případě jakýchkoliv dotazů se obraťte přímo na vedení školy (reditelstvi@zushs.cz, tel. 730 181 649), rádi vám pomůžeme. 
 
Děkuji vám za spolupráci při organizaci naší výuky. Věřím, že společnými silami tuto obtížnou situaci zvládneme.
 
Mgr.art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ H. Salichové 
 

Informace o distanční výuce:

Distanční výuka se nám v době uzavření škol velmi osvědčila:
Hudební obor:
- výsledky výuky hudebního oboru za rok 2019/2020 můžete shlédnout na záznamech absolventského koncertu žákyň:
Markéta Fialová zde
Michaela Divišová zde
Výtvarný obor:

- Výsledky výuky výtvarného oboru v Polance za rok 2019/2020 si můžete prohlédnout na adrese zusvytvarka.blogspot.com/
- Výsledky výuky výtvarného oboru v Kyjovicích za rok 2019/2020 si můžete prohlédnout na adrese padlet.com/miroslavarychtarova/ZUSKAKYJOVICE