ŠKOLA

Distanční výuka

Informace o způsobu vzdělávání v ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci,
od 10. 5. 2021 dochází k rozšíření prezenční výuky na základních uměleckých školách. Nově se prezenční výuka bude týkat nejen individuální výuky, tedy výuky 1 žák + 1 učitel, ale i výuky malých skupinek v počtu 3 žáci. Tato výuka bude realizována v předmětech výtvarného a tanečního oboru a v předmětech Komorní hra a Komorní zpěv. Předměty Hudební nauka a Přípravná hudební výchova nadále probíhají distanční formou. Pedagogové ZUŠ H. Salichové tedy budou vyučovat kombinací prezenční výuky a distanční výuky formou on-line videohovorů.

Distanční výuka probíhá prostřednictvím aplikace Google Classroom a Google Meet.V případě nutnosti řešit jakékoliv problémy týkající se distanční nebo prezenční výuky (organizace, přihlašování do výuky apod.) nebo v případě jakýchkoliv dotazů se obraťte přímo na vedení školy (reditelstvi@zushs.cz, tel. 730 181 649), rádi vám pomůžeme. 

Děkuji vám za spolupráci při organizaci naší výuky. Věřím, že společnými silami tuto obtížnou situaci zvládneme.

Mgr.art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ H. Salichové

 

ON-LINE koncerty:

On-line koncert uveřejněný 24. března 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 31. března 2021 můžete shlédnout zde

On-line koncert uveřejněný 7. dubna 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 14. dubna 2021 můžete shlédnout zde

On-line koncert uveřejněný 21. dubna 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 28. dubna 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 5. května 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 12. května 2021 můžete shlédnout zde.

Součástí koncertů je také prezentace tvorby žáků výtvarného oboru.

Samostatnou prezentaci prací žáků výtvarného oboru můžete nově shlédnout zde:
VO Polanka - březen 2021
VO Polanka - duben 2021
VO Kyjovice - březen 2021

Další informace o distanční výuce:

Distanční výuka se nám v době uzavření škol na jaro 2020 velmi osvědčila:

Hudební obor:

- výsledky výuky hudebního oboru za rok 2019/2020 můžete shlédnout na záznamech absolventského koncertu žákyň:

Markéta Fialová zde
Michaela Divišová zde

Výtvarný obor:

- Výsledky výuky výtvarného oboru z pracoviště v Polance n/O si můžete prohlédnout zde.
- Výsledky výuky výtvarného oboru z pracoviště v Kyjovicích si můžete prohlédnout zde.