ŠKOLA

Distanční výuka

Informace o způsobu vzdělávání na dálku

 

Vážení rodiče, 

z důvodu usnesení Vlády České republiky je od 2. 11. 2020 provoz základních uměleckých škol nadále uzavřen pro přítomnost žáků. Výuka všech předmětů ZUŠ (včetně individuální výuky hudebního oboru) tedy probíhá pouze distanční formou prostřednictvím aplikace Google Classroom.
Distanční výuka zahrnuje veškerou výuku naší školy. 
 
V hudebním oboru je individuální výuka realizována formou videohovorů, v kolektivních předmětech Hudební nauka a PHV formou zadávání úkolů a konzultacemi (on-line nebo telefonem) s vyučujícím v předepsaných časech dle rozvrhu kolektivní výuky zde. On-line výuka předmětů Komorní hra a Komorní zpěv pak spočívá především v nácviku jednotlivých partů s žáky.
Ve výtvarném oboru probíhá výuka formou zadávání úkolů a konzultacemi s vyučujícím (pro výtvarný obor máme k dispozici také výtvarné potřeby pro žáky, které je možné po předchozí telefonické domluvě vyzvednout).
V tanečním oboru probíhá výuka formou zadáváním úkolů, videohovory a posíláním videonahrávek. 
 
Naším cílem je být co nejvíce v kontaktu s našimi žáky a věříme, že naše aktivita přispěje k vaší lepší náladě a k radosti vašich dětí.

Předem vám děkuji za spolupráci.

Mgr.art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ H. Salichové 

Další informace o distanční výuce:

Distanční výuka se nám v době uzavření škol v minulém školním roce velmi osvědčila:
Hudební obor:
- výsledky výuky hudebního oboru za rok 2019/2020 můžete shlédnout na záznamech absolventského koncertu žákyň:
Markéta Fialová zde
Michaela Divišová zde
Výtvarný obor:

- Výsledky výuky výtvarného oboru v Polance za rok 2019/2020 si můžete prohlédnout na adrese zusvytvarka.blogspot.com/
- Výsledky výuky výtvarného oboru v Kyjovicích za rok 2019/2020 si můžete prohlédnout na adrese padlet.com/miroslavarychtarova/ZUSKAKYJOVICE