ŠKOLA

Distanční výuka

Informace o způsobu vzdělávání v ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

Od 24. května 2021 je možné v základních uměleckých školách vyučovat prezenčně kolektivní předměty v plném rozsahu. Toto rozšíření prezenční výuky se týká předmětů Hudební nauka, Přípravná hudební výchova, tanečního oboru a výtvarného oboru. Od 24. května 2021 tedy budou kolektivní předměty vyučovány pouze prezenční formou.
 
Kolektivní výuka se bude realizovat následujícím způsobem:
 
1) osobní přítomnost v kolektivní výuce v maximálním počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) je umožněna bez povinnosti dokládání testování,

2) osobní přítomnost v kolektivní výuce v počtu vyšším než 10 žáků je umožněna za následujících podmínek:
Žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že:
- absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- absolvoval nejdéle před 7 dny POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
b) nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole  nebo školském zařízení absolvoval test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který není starší než 7 dnů. Formulář čestného prohlášení ke stažení zde.
 
Aktuální rozvrhy předmětů Hudební nauka a PHV a rozvrhy výtvarného oboru (platné od 24. 5. 2021) naleznete zde.

Individuální výuka zůstává ve stejném režimu jako dosud – tedy prezenčně a bez prokazování negativního testu.

Mgr.art. Petr Kotek, ředitel ZUŠ H. Salichové

 

ON-LINE koncerty:

On-line koncert uveřejněný 24. března 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 31. března 2021 můžete shlédnout zde

On-line koncert uveřejněný 7. dubna 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 14. dubna 2021 můžete shlédnout zde

On-line koncert uveřejněný 21. dubna 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 28. dubna 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 5. května 2021 můžete shlédnout zde.

On-line koncert uveřejněný 12. května 2021 můžete shlédnout zde.

Součástí koncertů je také prezentace tvorby žáků výtvarného oboru.

Samostatnou prezentaci prací žáků výtvarného oboru můžete nově shlédnout zde:
VO Polanka - březen 2021
VO Polanka - duben 2021
VO Kyjovice - březen 2021

Absolventské koncerty 2020/2021:

Koncert č. 1

Koncert č. 2

Koncert č. 3

Koncert č. 4

 

 

Výtvarný obor:

- Výsledky výuky výtvarného oboru z pracoviště v Polance n/O si můžete prohlédnout zde.
- Výsledky výuky výtvarného oboru z pracoviště v Kyjovicích si můžete prohlédnout zde.