OBORY

Taneční obor

Taneční obor je zaměřen na výuku folklorního tance. Žáci jsou seznamováni s folklorní tradicí našeho kraje a své dovednosti prezentují ve folklorním souboru Krasničanek. Součástí souboru je také hudecká muzika, kterou tvoří žáci naší ZUŠ a která se účastní kulturních vystoupení spolu se souborem. Výše školného pro taneční obor je 1500,- Kč na jedno pololetí. Splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.


Přihláška Učitelé tanečního oboru