ROZVÍJÍME DĚTSKÉ TALENTY

Základní umělecká škola Heleny Salichové je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

AKTUALITY

30. 10. 2020

Informace o uzavření ZUŠ

Vážení rodiče, 

z důvodu usnesení Vlády České republiky je od 2. 11. 2020 provoz základních uměleckých škol i nadále uzavřen pro přítomnost žáků. Výuka všech předmětů ZUŠ (včetně individuální výuky hudebního oboru) tedy probíhá pouze distanční formou prostřednictvím aplikace Google Classroom. Více informací naleznete zde.

20. 11. 2020

Informace o obnovení prezenční výuky

Vážení rodiče,

dle informace MŠMT dojde od středy 25. 11. 2020 k umožnění přítomnosti žáků v individuální výuce. Opět tedy obnovíme prezenční výuku, prozatím pouze v individuální výuce hudebního oboru. V kolektivní výuce (předměty Hudební nauka, Přípravná hudební výchova, Komorní hra, Komorní zpěv) a ve výtvarném oboru a tanečním oboru pokračuje distanční výuka, budou ale umožněny individuální konzultace, které však musí být vždy předem domluveny s pedagogem daného předmětu. Tato změna platí pro pracoviště Polanka a pobočky ZŠ Dětská, ZŠ Bulharská, ZŠ Pokorného, ZŠ Krásné Pole, ZŠ Kyjovice.

PROGRAM NAŠÍ ŠKOLY

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

CELÝ PROGRAM