ROZVÍJÍME DĚTSKÉ TALENTY

Základní umělecká škola Heleny Salichové je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

AKTUALITY

17. 09. 2020

Mimořádné opatření MZ

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vzniká od 18. 9. 2020 povinnost pro všechny osoby nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušku, respirátor apod.) ve všech prostorách školy včetně tříd (ochrana dýchacích cest není vyžadována u žáků a pedagogů ve výuce zpěvu a hry na dechové nástroje). Současně žádáme rodiče o omezení přítomnosti ve škole na nezbytně dlouhou dobu. Toto opatření se vztahuje na všechna pracoviště (pobočky) ZUŠ H. Salichové.

03. 09. 2020

Kolektivní rozvrhy

Kolektivní rozvrhy předmětů naleznete zde.

PROGRAM NAŠÍ ŠKOLY

Koncert žáků ze třídy paní učitelky Jolanty Střížové se bude konat 24. září 2020 v 17:00 hodin v koncertním sále ZUŠ v Ostravě-Polance n/O

CELÝ PROGRAM