ROZVÍJÍME DĚTSKÉ TALENTY

Základní umělecká škola Heleny Salichové je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

AKTUALITY

26. 01. 2023

Darujeme kroužky dětem

Vážení rodiče, naše škola je zapojena do projektu Darujeme kroužky dětem. Projekt podporuje aktivity dětí ve věku do 18 let, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční situaci. V rámci projektu nabízí uhrazení nákladů spojených s aktivitou dítěte (v tomto případě studiem v naší ZUŠ), pokud žadatelé splní podmínky projektu a dítě je současně již žákem naší školy. Více informací naleznete na www.darujemekrouzky.cz 

PROGRAM NAŠÍ ŠKOLY

Srdečně vás zveme na koncert žáků ze třídy paní učitelky Nadi Chalcařové, který se bude konat ve středu 1. února 2023 v 16:30 v obřadní síni radnice v Ostravě - Krásném Poli.