ŠKOLA

Šablony II

Název projektu: Interaktivní výuka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011340

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Období realizace projektu: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2021

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • aktivity rozvíjející práci s ICT
 • spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků
 • spolupráce s veřejností

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí/žáků/účastníků, současně snižování nerovností a podpora profesních schopností pedagogů.

Cílové skupiny projektu:

 • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
 • rodiče dětí a žáků
 • veřejnost
 • žáci

Hlavní projektové aktivity:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ:
  • osobnostně sociální rozvoj
  • cizí jazyky
  • kulturní povědomí a vyjádření
  • ICT
 • využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ
 • komunitně osvětová setkání