Koncert žáků ze třídy paní učitelky Jolanty Střížové se bude konat 24. září 2020 v 17:00 hodin v koncertním sále ZUŠ v Ostravě-Polance n/O

Na koncertě budou účinkovat žáci ze třídy paní učitelky Jolanty Střížové a hosté. Organizace koncertu se řídí aktuálními hygienickými předpisy. Návštěvníci koncertu musí mít ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor apod.).

CELÝ PROGRAM