Výtvarný obor


Výtvarný obor se vyučuje v předmětu Výtvarné vyjadřování. Výuka probíhá v Ostravě - Polance nad Odrou, a na odloučeném pracovišti v Kyjovicích.

Hodinová dotace pro výtvarný obor je dvě až tři vyučovací hodiny týdně, v závislosti na ročníku. Žáci se učí kresbu, malbu, objektovou a akční tvorbu, grafiku, dekorativní činnosti, modelování.

V prostorách ZUŠ v Polance mohou žáci vystavovat svou výtvarnou tvorbu v prostorách školy.

Výše školného pro výtvarný obor je 1 500,- Kč na jedno pololetí, splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí. Přihlášku naleznete zde.

Učitelé výtvarného oboru