Hudební obor


V hudebním oboru vyučujeme hru na klávesové, strunné, smyčcové, dechové nástroje a zpěv. Žáci si vyberou nástroj, na který chtějí hrát a poté jsou zařazeni k pedagogům, kteří se jim ve vyučovacích lekcích individuálně věnují.

Výuka probíhá v oblasti praktické a teoretické. Praktická oblast znamená hraní na hudební nástroj nebo zpěv, teoretická oblast se učí v předmětu Hudební nauka.

Výše úplaty za vzdělávání pro hudební obor je 1 500,- Kč na jedno pololetí. Splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.

Přihlášku naleznete zde

V hudebním oboru se vyučují tato studijní zaměření:

Výuka hudební teorie probíhá v předmětu Přípravná hudební výchova (PHV) a Hudební nauka

Učitelé hudebního oboru