Šablony II

ŠABLONY

Název projektu: Interaktivní výuka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011340

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Období realizace projektu: 1.1.2019 ? 31.12.2020

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí/žáků/účastníků, současně snižování nerovností a podpora profesních schopností pedagogů.

Cílové skupiny projektu:

Hlavní projektové aktivity: