O škole

Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka nad Odrou, je tříoborovou školou. Vyučuje se zde obor hudební, výtvarný a taneční. Výuka probíhá na různých místech poskytovaného vzdělávání (jejichž adresy naleznete v nabídce Kontakty). Díky tomu se mohou žáci účastnit výuky nejen na hlavní budově v Polance nad Odrou, ale také na jiných pobočkách.

Nejmladší žáci - děti školního nebo předškolního věku (od šesti, případně pěti let) - nastupují do Přípravné hudební či výtvarné výchovy.

Po absolvování prvního roku hudebního oboru navazuje individuální výuka hřy na hudební nástroj ve spojení s hudební teorií, která je vyučována v předmětu Hudební nauka.

Studium je rozděleno na I. stupeň (7 let) a II. stupeň (4 roky). Zvládnuté základy hry na vybraný nástroj využívají žáci v komorní či souborové hře a své umění prezentují na koncertech, třídních předehrávkách apod.

Ve výtvarném oboru začínají děti kresbou, malbou, později však zvládnou i práci s keramickou hlínou, prostorové dovednosti, grafiku nebo koláže. Výuka je rovněž rozdělena na 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni.

Výstavy v prostorách školy, knihovny a na dalších veřejných místech jsou součástí prezentace prací žáků.