Přihlášky


Přihlášky pro školní rok 2018/2019:

 

Všechny údaje na přihlášce musí být vyplněny. V případě ručního vypisování prosíme o čitelný text. Děkujeme.


Výše úplaty za vzdělání (školné) pro školní rok 2018/2019

Částky jsou na jedno pololetí a splatnost je do 15. dne prvního měsíce každého pololetí.